ข่าว'ก.กีฬา-ทหาร' ชวนท่องเที่ยวเล่นกีฬาเขตทหาร - kachon.com

'ก.กีฬา-ทหาร' ชวนท่องเที่ยวเล่นกีฬาเขตทหาร
กีฬา

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 221 อาคาร 2 กองบัญชาการกองทัพบก ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ในเขตทหาร กองทัพบก ภายใต้โครงการ “ARMYLAND” ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ กองทัพบก โดยมี นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงนามแทนผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีพล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ กล่าวว่า แนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในเขตทหาร ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย, การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา, การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวและกีฬาในเขตทหาร กองทัพบก จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬา เช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง กระโดดหอ และยิงปืน รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการนี้ จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้นนายพงษ์ภานุ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดึงกิจกรรมกีฬาของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง อย่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา มาจัดในพื้นที่ของทหาร ซึ่งมีประมาน 300 แห่งทั่วประเทศ มาบูรณาการร่วมกันต่อไป.