ข่าวสรรพสามิตคัดแข้งรุ่นจิ๋วสอนบอลฟรี - kachon.com

สรรพสามิตคัดแข้งรุ่นจิ๋วสอนบอลฟรี
กีฬา

photodune-2043745-college-student-s
กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยกับกีฬาฟุตบอลใน “โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน” โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการนำนักฟุตบอลเยาวชนมาเฟ้นหานักเตะดาวรุ่ง เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของเยาวชนอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิตให้แก่เยาวชนอีกด้วย

สำหรับการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชน อายุตั้งแต่ 12-15 ปี จะทำการคัดเลือกในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคัดเลือกให้เหลือจำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลกับผู้ฝึกสอนอดีตทีมชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครและการคัดตัวได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต โทร. 1713 ต่อ 55713, 55736 หรือ 086-0354000.