ข่าว50ชาติยกทัพร่วมบู๊มหกรรมศิลปะต่อสู้ที่ไทย - kachon.com

50ชาติยกทัพร่วมบู๊มหกรรมศิลปะต่อสู้ที่ไทย
กีฬา

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่หน้าสนามกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ, นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย, ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา, นายนริส สิงหวังชา นายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งมีสมาชิกร่วมงานพิธีเปิด 48 ประเทศ รวมนักกีฬามากกว่า 850 คน ซึ่งคาดว่าถึงวันไหว้ครูมวยไทยโลก 17 มี.ค.นี้ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จะมีผู้ร่วมงานกว่า 50 ประเทศ เกิน 1,500 คน 


 
จากความสำเร็จของการจัดงาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ เมื่อครั้งที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมมากกว่า 1,200 คน หรือมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 8 - 17 มี.ค.นี้ โดยงานมหกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 มี.ค. บริเวณหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสู่นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างรายได้สู่ประเทศไทย รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคต ทางสมาคมตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ของโลกให้ได้


 
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขันมวยไทย, ดาบไทย, ประกวดคีตะมวยไทย, การอบรมศิลปะมวยไทย, แม่ไม้มวยไทย, มวยโบราณ, ร่ายรำไหว้ครู ทดสอบสมรรถนะร่างกาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ อีกประการหนึ่ง ทางสมาคมครูมวยไทย จะนำนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 มี.ค.62โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักกีฬาไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครูรวมถึงการตระหนักว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของการเรียนมวยไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทย