ข่าว'จุฬาฯ' ทวงที่ 'กรมพลศึกษา' เดทไลน์ต้องย้ายภายในปี65 - kachon.com

'จุฬาฯ' ทวงที่ 'กรมพลศึกษา' เดทไลน์ต้องย้ายภายในปี65
กีฬา

photodune-2043745-college-student-s

ตามที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ตั้งของกรมพลศึกษา ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2477 นั้น ล่าสุด ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้เช่าได้ส่งสัญญาเช่าที่ดินให้กับกรมพลศึกษา ผู้เช่าเพื่อเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 30 ก.ย.61 บนเนื้อที่ 76 ไร่ 33.11 ตารางวา ในอัตราค่าเช่า 15,530,000 บาท ขณะนี้ ได้หมดสัญญาการเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอพื้นที่คืน ดังมีรายละเอียดนี้

วันที่ 1 ต.ค.61 ขออาคารหอพัก (ส่งมอบแล้ว) ที่ติดกับรั้ว เอ็ม.บี.เค., วันที่ 1 ต.ค.62 ขอพื้นที่สนามเทพหัสดิน, สนามวอร์ม 200 เมตร, วันที่ 1 ต.ค.63-1 ต.ค.64 ขอพื้นที่อาคารกีฬานิมิบุตร, สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์, วันที่ 1 ต.ค.65 ขอคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด ก่อนหน้านี้กรมพลศึกษา ได้คืนพื้นที่ที่อาคารจันทนยิ่งยง, ลานด้านหน้า, ด้านข้างอาคารจันทนยิ่งยง, ยิมเนเซียม 3 และสนามจินดารักษ์  ไปแล้ว ส่วนสาเหตุที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพื้นที่คืนนั้นก็เพื่อจะไปดำเนินการทำโครงการผังแม่บทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 : เขตการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม"

ทางด้านแหล่งข่าวจากกรมพลศึกษา แจ้งว่าผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง อดีตข้าราชการกรมพลศึกษาและประชาชนไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่น เนื่องจาก กรมพลศึกษา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 รวมระยะเวลา 86 ปี ความผูกพันกับผู้มาใช้บริการตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จากทั่วประเทศมีจำนวนมากทั้งโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ กรมพลศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปีในหลายชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬา นักเรียนหลายคนและหลายชนิดกีฬา ก้าวไปสู่เยาวชนทีมชาติและทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มีสถานที่เล่น ที่แข่งขันที่มีมาตรฐานนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา  มีมวลชนเข้ามาใช้สนามกีฬาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพดีตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ มีความสะดวกและรวดเร็ว ถ้ากรมพลศึกษา ต้องย้ายไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา คลองหก จ.ปทุมธานี ก็จะมีปัญหาเรื่องบุคลากรของกรมเกี่ยวกับเรื่องที่พัก, การเดินทาง สนามแข่งขัน อาคารสำนักงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา ก็จะไม่สะดวกและเกิดปัญหา จึงอยากจะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเข้าใจและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬา เพื่อบริการประชาชนร่วมกันเป็นทางออกที่ดีที่สุด.