ข่าวคลอดไกด์บุ๊คค่ายมวยไทยวางทั่วประเทศ - kachon.com

คลอดไกด์บุ๊คค่ายมวยไทยวางทั่วประเทศ
กีฬา

photodune-2043745-college-student-s
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาค่ายมวยไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนค่ายมวยไทย อันถือว่าเป็นฐานกำลังผลิตนักมวยที่สำคัญหลักของกีฬามวยไทย โดยปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้ริเริ่มโครงการเป็นปีแรกในการนำร่องค่ายมวยที่มีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 50 ค่ายมวย ในรูปแบบทันสมัยครบวงจร หรือ ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนมวยไทย

พร้อมกันนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือ 4 สี ประกอบไปด้วย 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และ จีน วางประชาสัมพันธ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย , สำนักงาน กกท. จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลัก เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น  สำหรับผู้ที่สนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2186-7333 หรือ 0-2186-7345