ข่าวสวนสุุนันทาให้ทุนนักกีฬาเก่ง-รับสมัครโทบอลอาชีพ - kachon.com

สวนสุุนันทาให้ทุนนักกีฬาเก่ง-รับสมัครโทบอลอาชีพ
กีฬา

photodune-2043745-college-student-s


    รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายพััฒนากีฬาอย่างเต็มที่ โดยในขณะนี้ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทเพื่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานสากลครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสระว่ายน้ำรวมทั้งการปรับปรุงสนามและภูมิทัศน์อื่น ๆ อีกหลายอย่าง ในระยะ 1 ปีนับแต่นี้ต่อไป ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จะมีความพร้อมอย่างยิ่งทั้งด้านวิชาการและความเป็นเลิศด้านกีฬาและสุขภาพของทั้งนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย และในเมื่อมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬาแล้ว จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 034-964-917.
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กล่าวอีกว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ มรภ.สวนสุนันทา ยังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 8 เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.นี้ พร้อมเปิดแคมเปญส่งเสริมบุคลากรที่มาจากสโมสรฟุตบอลอาชีพ ตั้งแต่ระดับไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 4, สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด, สถาบันพลศึกษา และหน่วยงานราชการ จะได้ส่วนลดทันที 30 เปอร์เซนต์ โดยหลังจากเปิดสอนมา 4 ปี ผลิตมหาบัณฑิตสู่วงการลูกหนังไทยแล้วถึง 47 คน
    ด้านผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่เปิดการเรียนสอนด้านการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพจะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 8  เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน https://reg.ssru.ac.th หรือ https://www.mbafootball.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสุภร ตันวราวุฒิชัย โทร. 082-446-5993 ได้จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.นี้ หลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพ พัฒนาและเพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถ และเปลี่ยนทัศนคติจากผู้บริหารงานทั่วไปให้เป็นผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความสามารถที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลซึ่งจะสามารถพัฒนาอาชีพในสโมสรฟุตบอล องค์กรฟุตบอลภายในประเทศ ระดับนานาชาติ และรวมไปถึงสโมสรกีฬา องค์กรกีฬาชนิดอื่นอย่างยั่งยืนต่อไป